måndag 11 december 2017

Utdelningar 2016

Sammanställning med de utdelningar jag fick 2016. Du kan se alla utdelningar jag har fått genom åren här.

Datum Aktie Utdelning Ackumulerat
16-05-05 Electra Sweden AB 1700 1700
16-05-10 HM 439 2139
16-12-16 Coca Cola 16 2155

Totalt 2155 kr för 2016.

Utdelningar 2015

Sammanställning med de utdelningar jag fick 2015. Du kan se alla utdelningar jag har fått genom åren här.

Datum Aktie Utdelning Ackumulerat
15-05-06 Electra Sweden AB 2100 2100
15-05-06 HM 439 2539

Totalt 2539 kr för 2015.

Utdelningar 2014

Sammanställning med de utdelningar jag fick 2014. Du kan se alla utdelningar jag har fått genom åren här.

Datum Aktie Utdelning Ackumulerat
14-05-07 Electra Sweden AB 1800 1800
14-05-08 HM 427 2227

Totalt 2227 kr för 2014.

Utdelningar 2012

Sammanställning med de utdelningar jag fick 2012. Du kan se alla utdelningar jag har fått genom åren här.

Datum Aktie Utdelning Ackumulerat
12-05-10 HM 427 427
12-05-16 Electra Sweden AB 1200 1627
12-05-23 Nokia 1275 2902
Totalt 2902 kr för 2012.

Utdelningar 2010

Sammanställning med de utdelningar jag fick 2010. Du kan se alla utdelningar jag har fått genom åren här.

Datum Aktie Utdelning Ackumulerat
10-05-14 Electra Sweden AB 3200 3200
10-05-25 Nokia 1578 4778
Totalt 4778 kr för 2010.

Utdelningar 2011

Sammanställning med de utdelningar jag fick 2011. Du kan se alla utdelningar jag har fått genom åren här.

Datum Aktie Utdelning Ackumulerat
11-05-05 HM 427 427
11-05-13 Electra Sweden AB 2000 2427
11-05-23 Nokia 2510 4937

Totalt 4937 kr för 2011.

Utdelningar 2013

Sammanställning med de utdelningar jag fick 2013. Du kan se alla utdelningar jag har fått genom åren här.

Datum Aktie Utdelning Ackumulerat
13-05-01 HM 427 427
13-05-01 Electra Sweden AB 1400 1827

Totalt 1827 kr för 2013.